Predstavitev teme doktorske disertacije - Matej Miklavec

dne 25.05.2011

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 25. 5. 2011 ob 14.00 uri bo


Matej Miklavec, univ.dipl.inž.


javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

Zdržljivost izdelkov zgrajenih iz hibridnih kovinsko–nekovinskih materialov


Mentor: doc.dr. Jernej Klemenc
So-mentor: prof.dr. Matija Fajdiga


Komisija:

  • doc.dr. Jernej Klemenc

  • prof.dr. Matija Fajdiga

  • prof.dr. Igor Emri
  • prof.dr. Janez Grum
  • prof.dr. Franc Kosel
  • prof.dr. Zoran Ren (UM, FS)Predstavitev bo potekala v Leskovarjevi sobi.

nazaj na seznam