Predstavitev teme doktorske disertacije - Ana Bižal

dne 25.05.2011

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 25. 5. 2011 ob 13.00 uri bo


Ana Bižal, univ.dipl.inž.


javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

Modeliranje zdržljivosti strojnih elementov z upoštevanjem izbranih tehnoloških parametrov


Mentor: prof.dr. Matija Fajdiga
So-mentor: doc.dr. Jernej KlemencKomisija:

  • prof.dr. Matija Fajdiga
  • doc.dr. Jernej Klemenc
  • prof.dr. Janez Grum
  • prof.dr. Karl Kuzman
  • prof.dr. Franc Kosel
  • prof.dr. Jože Flašker (UM, FS)Predstavitev bo potekala v Leskovarjevi sobi.

nazaj na seznam