Predstavitev teme doktorske disertacije - Bojan Starman

dne 02.06.2011

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 2. 6. 2011 ob 10.00 uri bo


Bojan Starman, univ.dipl.inž.


javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Modeliranje mehanskega odziva pločevine v področju velikih plastičnih deformacij


Mentor: prof.dr. Boris Štok


Komisija:

  • prof.dr. Boris Štok

  • prof.dr. Franc Kosel
  • prof.dr. Miran Saje (UL, FGG)Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.


nazaj na seznam