Predstavitev teme doktorske disertacije - Vladimir Pejaković

dne 06.06.2011

Fakulteta za strojništvo - CTD,Bogišičeva 8, Ljubljana

V ponedeljek, 6. 6. 2011 ob 9.00 uri bo


Vladimir Pejaković, univ.dipl.inž.


javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Vpliv ionskih tekočin na mejno mazanje jeklenih površin


Mentor: prof.dr. Mitjan Kalin


Komisija:

  • prof.dr. Mitjan Kalin
  • izr.prof.dr. Ivan Bajsić
  • doc.dr. Saša Novak – Krmpotič (IJS)
Predstavitev bo v angleškem jeziku v prostorih Centra za tribologijo in tehnično diagnostiko.

nazaj na seznam