Predstavitev teme doktorske disertacije - Rok Fink (Varstvo okolja)

dne 20.06.2011

Leskovarjeva soba - Leskovarjeva soba

V ponedeljek, 20. 6. 2011 ob 16.00 uri bo


mag. Rok Fink


javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Vpliv mikroklimatskih razmer in kakovosti zraka v mestnem okolju na zdravje in počutje ljudi s srčno-žilnimi boleznimi



Mentor: prof.dr. Sašo Medved
So-mentor: doc.dr. Ivan Eržen (UL, MF)


Komisija:

  • prof.dr. Sašo Medved

  • doc.dr. Ivan Eržen (UL, MF)
  • prof.dr. Alojz Poredoš
  • izr.prof.dr. Ivan Bajsić
  • doc.dr. Damijana Kastelec (UL, BF)



Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.



nazaj na seznam