Predstavitev teme doktorske disertacije - Simon Kulovec

dne 20.06.2011

Fakulteta za strojništvo - III/3-A

V ponedeljek, 20.6.2011 ob 9.30 uri bo

Simon Kulovec, univ.dipl.inž.

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Proste površine strešnih konstrukcij

Mentor: prof.dr. Jožef Duhovnik

Komisija:
- prof.dr. Jožef Duhovnik – predsednik
- Izr.prof.dr. Janez Kramar – član
- Prof.dr. Boris Štok – član
- Prof.dr. Franc Kosel – član
- Prof.dr.sc. Zdenko Tonković – član

Predstavitev bo v predavalnici III/3-A.

nazaj na seznam