Zagovor doktorata - BARBARA ZUPANČIČ

dne 01.07.2011

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 1. julija 2011 ob 15.00 uri bo gospa Barbara Zupančič, univ.dipl.mat. zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Behaviour of time-dependent materials under periodical mechanical loading conditions

(Vedenje časovno odvisnih materialov pri periodični mehanski obremenitvi)


Mentor: prof.dr. Igor EmriZagovor bo potekal v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam