Zagovor doktorata - MITJA MUHIČ

dne 13.07.2011

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 13. 7. 2011 ob 9.00 uri bo gospod Mitja Muhič, univ.dipl.inž. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Termomehanski popis razpok na orodjih za tlačno litje zaradi utrujanja


Mentor: prof.dr. Franc Kosel
So-mentor: prof.dr. Janez Tušek


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.nazaj na seznam