Zagovor specialističnega dela - INA ČARIĆ

dne 17.08.2011

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 17. 8. 2011 ob 10.00 uri bo gospa Ina Čarić, dipl.inž.stroj. zagovarjala svoje specialistično delo z naslovom:

Izboljšanje razumljivosti govora v učilnicah


Mentor: prof.dr. Mirko Čudina
So-mentor: doc.dr. Jurij Prezelj
Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam