Zagovor magisterija - VLADO SCHWEIGER

dne 31.08.2011

Fakulteta za strojništvo - Predavalnica II/3-A

V sredo, 31. avgusta 2011 ob 9.00 uri bo gospod Vlado Schweiger, univ.dipl.inž. zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:

Karakteristike vetrne turbine z nasproti vrtečo izvedbo rotorjev


Mentor: prof.dr. Branko ŠirokZagovor bo v učilnici II/3-A.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.nazaj na seznam