Zagovor magisterija - GALINA ANATOLYEVNA KUBYSHKINA

dne 29.11.2011

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V torek, 29. novembra 2011 ob 12.00 uri bo gospa Galina Anatolyevna Kubyshkina, univ.dipl.inž. zagovarjala svoje magistrsko delo z naslovom:

Vpliv različnih sterilizacijskih tehnik na časovno odvisno vedenje poliamidov

The influence of different sterilization techniques on the time-dependent behavior of polyamides


Mentor: prof.dr. Igor Emri


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi in bo potekal v angleškem jeziku.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.
nazaj na seznam