Zagovor magisterija - ERIK POTOČAR

dne 04.01.2012

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 4. januarja 2012 ob 13.00 uri bo gospod Erik Potočar, univ.dipl. inž. zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:

Vpliv plazme na zračni tok ob profilirani lopatici


Mentor: prof.dr. Branko ŠirokZagovor bo v Leskovarjevi sobi.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam