Promocija doktorjev znanosti FS

dne 31.01.2012

Univerza v Ljubljani - Zbornična dvorana

V torek, 31. januarja 2012 ob 12.30 uri bodo na Univerzi v Ljubljani

na svečani promociji doktorjev znanosti promovirani naslednji doktorandi Fakultete za strojništvo:

1. Gašper Benedik
mentor:prof.dr. Branko Širok
so-mentor: izr.prof.dr. Marko Hočevar

2. Zmago Jereb
mentor: prof.dr. Janez Diaci

3. Janez Kunavar
mentor: prof.dr. Franc Kosel

4. Mitja Mazej
mentor: prof.dr. Vincenc Butala
so-mentor: izr.prof.dr. Arsen K. Melikov

5. Klemen Oblak
mentor: prof.dr. Franc Kosel

6. Matej Pleterski
mentor: prof.dr. Janez Tušek

7. Boris Vidrih
mentor: prof.dr. Sašo Medved

8. Matej Volk
mentor: prof.dr. Matija Fajdiga
so-mentor: prof.dr. Marko Nagode

9. Barbara Zupančič
mentor: prof.dr. Igor EmriŠtudentski referat


nazaj na seznam