Zagovor doktorata - ŽIGA ZADNIK

dne 28.05.2012

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V ponedeljek, 28.05.2012 ob 12:00 uri bo gospod Žiga Zadnik, univ.dipl.inž. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Matrika funkcij in funkcionalnosti izdelka v razvojno konstrukcijskem procesu


Mentor: prof. dr. Jožef Duhovnik
So-mentor: izr. prof. dr. Jože Tavčar


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam