Zagovor doktorata - ANDREJ SVETE

dne 31.05.2012

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 31.05.2012 ob 13:30 uri bo gospod Andrej Svete, univ.dipl.inž. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Vpliv tokovnih pulzacij na merilno točnost merilnikov pretoka


Mentor: izr. prof. dr. Ivan Bajsić
So-mentor: doc. dr. Jože KutinZagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


nazaj na seznam