Zagovor doktorata - JANEZ KRIŽAN

dne 01.06.2012

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 01.06.2012 ob 12:00 uri bo gospod Janez Križan, univ.dipl.inž. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Laserska fluorescenčna termometrija s sintetiziranimi oksidnimi mono- in nanokristali

Mentor: prof. dr. Janez Možina
So-mentor: izr. prof. dr. Ivan Bajsić


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


nazaj na seznam