Zagovor doktorata - JURIJ ŽUMER

dne 04.07.2012

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

O B V E S T I L O


V sredo, 4. 7. 2012 ob 12.00 uri bo gospod Jurij Žumer zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Karakterizacija kinematičnih parametrov sistema togih teles z uporabo inercijskih mikro-elektro-mehanskih sistemov


Mentor: prof. dr. Miha Boltežar
Somentor: doc. dr. Janko Slavič
Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam