Zagovor specialističnega dela - GORAZD JELENC

dne 10.07.2012

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V torek, 10. julija 2012 ob 11.00 uri bo gospod Gorazd Jelenc, dipl.inž.stroj. zagovarjal svoje specialistično delo z naslovom:

Moderni postopki odrezavanja težko obdelovalnih materialov s postopki zarezovanja


Mentor: prof.dr. Janez Kopač
Somentor: prof.dr. Marko Starbek


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


nazaj na seznam