Zagovor doktorata - DOMEN ŠERUGA

dne 18.10.2012

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 18. 10. 2012 ob 10.00 uri bo gospod Domen Šeruga zagovarjal svoje doktorsko disertacijo z naslovom:


Napovedovanje dobe trajanja izdelka zaradi lezenja s posplošenim časovno-temperaturnim parametrom


Mentor: prof. dr. Matija Fajdiga
Somentor: prof. dr. Marko Nagode


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam