Zagovor magisterija - ANDREJ KOBAL

dne 27.03.2013

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 27. 3. 2013 ob 11.00 uri bo gospod Andrej Kobal zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:


Projektno vodenje sočasnega osvajanja serijskih izdelkov


Mentor: prof. dr. Marko Starbek
Somentor: izr. prof. dr. Janez KušarZagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


nazaj na seznam