Zagovor doktorata - GAŠPER CAFUTA

dne 11.04.2013

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 11. 4. 2013 ob 10.30 uri bo gospod Gašper Cafuta zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Napredno načrtovanje preoblikovalnih orodij z upoštevanjem elastične povračljivosti preoblikovane pločevine


Mentor: prof. dr. Boris Štok
Somentor: doc. dr. Nikolaj Mole


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


Vabljeni!

nazaj na seznam