Zagovor doktorata - JANI KENDA

dne 17.06.2013

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V ponedeljek, 17. 6. 2013 ob 15.00 uri bo gospod Jani Kenda zagovarjal svoje doktorsko delo z naslovom:


Karakterizacija in napovedovanje učinka poliranja orodnega jekla z dvosmernim abrazivnim tokom


Mentor: prof. dr. Janez Kopač
Somentor: doc. dr. Franci PušavecZagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.Vabljeni!


nazaj na seznam