Zagovor doktorata - ANDREJ LJUBENKO

dne 04.07.2013

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 4. 7. 2013 ob 8.00 uri bo gospod Andrej Ljubenko zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Termoekonomsko vrednotenje energijskih produktov v daljinski energetiki


Mentor: prof. dr. Alojz PoredošZagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


nazaj na seznam