Zagovor doktorata - mag. ROK FINK

dne 09.07.2013

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V torek, 9. 7. 2013 ob 12.00 uri bo gospod mag. Rok Fink zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Vpliv mikroklimatskih razmer in kakovosti zraka v mestnem okolju na zdravje in počutje ljudi s srčno-žilnimi boleznimi


Mentor: prof. dr. Sašo Medved (UL, FS)
Somentor: izr. prof. dr. Ivan Eržen (UL, MF)


Zagovor bo na Fakulteti za strojništvo, na Aškerčevi 6 v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


Vabljeni!

nazaj na seznam