Zagovor magisterija - FRANCI VEHAR

dne 18.07.2013

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 18. 7. 2013 ob 11.00 uri bo gospod Franci Vehar zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:


Centripetalna črpalna stopnja v večstopenjski centrifugalni črpalki


Mentor: izr.prof.dr. Mihael Sekavčnik
Somentor: prof.dr. Dušan FlorjančičZagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


nazaj na seznam