Zagovor doktorata - ALEŠ GOSAR

dne 20.08.2013

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V torek, 20. 8. 2013 ob 10.00 uri bo gospod Aleš Gosar zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Modeliranje razvoja poškodbe s prostorskimi Prandtlovimi operatorji


Mentor: prof. dr. Marko Nagode
Somentor: prof. dr. Matija Fajdiga


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


Vabljeni!

nazaj na seznam