Zagovor doktorata - MARTIN ČESNIK

dne 06.09.2013

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 6. 9. 2013 ob 12.00 uri bo gospod Martin Česnik zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Strukturna dinamika pri vibracijskem utrujanju


Mentor: prof. dr. Miha Boltežar
Somentor: izr. prof. dr. Janko Slavič


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


Vabljeni!

nazaj na seznam