Zagovor doktorata - MARKO LANGERHOLC

dne 18.09.2013

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 18. 9. 2013 ob 12.00 uri bo gospod Marko Langerholc zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Metoda absolutnih vozliščnih koordinat v nelinearni dinamiki gibajočega se dvodimenzionalnega kontinuuma


Mentor: prof. dr. Miha Boltežar
Somentor: izr. prof. dr. Janko Slavič


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


Vabljeni!

nazaj na seznam