Zagovor doktorata - IZIDOR SABOTIN

dne 27.09.2013

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 27. 9. 2013 ob 14.00 uri bo gospod Izidor Sabotin zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Razvoj mikrostrukturnega sistema za sintezo ionskih tekočin z vidika elektroerozijske obdelaveMentor: doc. dr. Joško Valentinčič
Somentor: prof. dr. Mihael Junkar
Somentorica: izr. prof. dr. Polona Žnidaršič-Plazl (UL, FKKT)Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


Vabljeni!

nazaj na seznam