Zagovor doktorata - JANEZ KOGOVŠEK

dne 01.10.2013

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V torek, 1. 10. 2013 ob 14.00 uri bo gospod Janez Kogovšek zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Tribološki učinki nanodelcev v mazivih


Mentor: prof. dr. Mitjan Kalin
Somentor: prof. dr. Maja Remškar (IJS)


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


Vabljeni!


nazaj na seznam