Zagovor doktorata - EDVARD HÖFLER

dne 10.10.2013

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 10. 10. 2013 ob 12.00 uri bo gospod Edvard Höfler zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Računsko hidrodinamično oblikovanje nove diagonalne turbine


Mentor: izr. prof. dr. Anton Bergant
Somentor: prof. dr. Branko Širok


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.Vabljeni!

nazaj na seznam