Zagovor doktorata - VID NOVAK

dne 18.10.2013

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 18.10.2013 ob 12.00 uri bo gospod Vid Novak zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Bliskovni vlakenski laserji za mikroobdelave v elektroniki


Mentor: prof. dr. Janez Možina
Somentor: doc. dr. Rok Petkovšek


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


Vabljeni!


nazaj na seznam