Zagovor doktorata - MARINA GERGESOVA BORISOVNA

dne 22.10.2013

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V torek, 22. 10. 2013 ob 12.00 uri bo gospa Marina Borisovna Gergesova zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Karakterizacija časovno odvisnih lastnosti polimerov preko reševanja inverznih problemov


Mentor: prof. dr. Igor Emri

Zagovor bo v angleškem jeziku in bo potekal v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


Vabljeni!


nazaj na seznam