Zagovor doktorske disertacije - HENRIK ZALETELJ

dne 09.12.2013

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V ponedeljek, 9. 12. 2013 ob 16.00 uri bo gospod Henrik Zaletelj zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Napovedovanje zdržljivosti zvarnih spojev v področju malocikličnega obremenjevanja


Mentor: izr. prof. dr. Gorazd Fajdiga
Somentor: izr. prof. dr. Janez KramarZagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


Vabljeni!

nazaj na seznam