Zagovor doktorske disertacije - MATEJ MIKLAVEC

dne 12.02.2014

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 12. 2. 2014 ob 11.00 uri bo gospod Matej Miklavec zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Zdržljivost upogibnih nosilcev iz hibridnih kovinsko-nekovinskih materialov


Mentor: izr. prof. dr. Jernej Klemenc
Somentor: prof. dr. Matija Fajdiga


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam