Zagovor doktorske disertacije - GREGOR TAVČAR

dne 23.04.2014

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 23. 4. 2014 ob 12.00 uri bo gospod Gregor Tavčar zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Analitično-numeričen 3D model za popis snovnih tokov v gorivnih celicah

(Analytic-numerical 3D model for treatment of species transport phenomena in fuel Cells)

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Katrašnik
Somentor: izr. prof. dr. Victor Hacker (TU Graz, Avstrija)Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI in bo potekal v angleškem jeziku.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


Vabljeni!


nazaj na seznam