Zagovor doktorske disertacije - JURE JERINA

dne 22.12.2014

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V ponedeljek, 22. 12. 2014 ob 11.00 uri bo gospod Jure Jerina zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Tribološke lastnosti trdih prevlek pri povišanih temperaturah


Mentor: prof. dr. Mitjan Kalin
Somentor: izr. prof. dr. Bojan Podgornik (Inšt. za kov. mater. in teh.)


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


Vabljeni!

nazaj na seznam