Zagovor doktorske disertacije - MATEJ MILAVEC

dne 27.02.2015

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 27. 2. 2015 ob 13.00 uri bo gospod Matej Milavec zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Turbulentna disipacija energije v elementih pretočnega trakta turbinskih strojev


Mentor: prof. dr. Branko Širok
Somentor: izr. prof. dr. Marko Hočevar


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.



Vabljeni!

nazaj na seznam