Zagovor doktorske disertacije - TITINA BANJAC

dne 05.05.2015

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V torek, 5. 5. 2015 ob 11.00 uri bo gospa Titina Banjac zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Enodimenzionalni samo-adaptivni simulacijski model za enovito modeliranje stisljivih in nestisljivih tekočin v termoregulacijskih sistemih motornih vozil


Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Katrašnik
Somentor: prof. dr. Ferdinand TrencZagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


Vabljeni!

nazaj na seznam