Zagovor magisterija znanosti - JANEZ KREK

dne 12.06.2015

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 12. 6. 2015 ob 11.00 uri bo gospod Janez Krek zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:


Application of numerical methods and computational simulations to plasma-sheath conditions for virtual cathodes under high emission currents
(SLO: Aplikacija numeričnih metod in računalniških simulacij za določanje pogojev
pojava navidezne katode v plinskih diodah ter karakterizacijo pri velikih emisijskih tokovih)Mentor: doc.dr. Leon Kos
Somentor: prof.dr. Jožef Duhovnik


Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


Vabljeni!

nazaj na seznam