Zagovor doktorske disertacije - TOMAŽ ŠUKLJE

dne 09.11.2015

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V ponedeljek, 9. 11. 2015 ob 12.00 uri bo gospod Tomaž Šuklje zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Toplotni odziv prilagodljivih gradnikov fasadnega ovoja stavb

Mentor:        prof. dr. Sašo Medved
Somentor:    izr. prof. dr. Ciril Arkar

Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

Vabljeni!

nazaj na seznam