Zagovor doktorske disertacije - MARTIN PETKOVŠEK

dne 11.03.2016

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

 

V petek, 11. 3. 2016 ob 10.00 uri bo gospod Martin Petkovšek zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Kavitacija v termično občutljivih kapljevinah

 

Mentor:        izr. prof. dr. Matevž Dular

Somentor:    prof. dr. Branko Širok

 

Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam