Zagovor doktorske disertacije - GORAZD KRESE

dne 31.03.2016

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

 

V četrtek, 31. 3. 2016 ob 12.30 uri bo gospod Gorazd Krese zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Določitev ravnovesne temperature kot energijske karakteristike stavbe na podlagi analize rabe energije

 

Mentor:        prof. dr. Vincenc Butala

Somentor:    doc. dr. Matjaž Prek

 

Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam