Zagovor magisterija znanosti - NIKO KRANJAC

dne 29.09.2016

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

 

V četrtek, 29. 9. 2016 ob 8.00 uri bo gospod Niko Kranjac zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:

 

Vodenje sistema ravnanja z okoljem v podjetju

 

Mentor:        izr.prof.dr. Andrej Senegačnik

Somentor:     prof.dr. Matija Tuma

 

Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam