Zagovor doktorske disertacija - ALEXANDRA AULOVA

dne 28.10.2016

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

 

V petek, 28. 10. 2016 ob 15.00 uri bo gospa Alexandra Aulova zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

 

Uporaba  nevronskih mrež za modeliranje disipativnih sistemov

(ang.: Neural Networks in Modelling of Dissipative Systems)

 

Mentor:        prof. dr. Igor Emri

Somentor:    prof. dr. Edvard Govekar

 

Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI in bo potekal v angleškem jeziku.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam