Zagovor doktorske disertacije - TINE SELJAK

dne 06.01.2017

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

 

V petek, 6. 1. 2017 ob 12.00 uri bo gospod Tine Seljak zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

 

Uporaba inovativnega lignoceluloznega biogoriva za pogon plinskih turbin

 

Mentor:        prof. dr. Tomaž Katrašnik

Somentor:    izr. prof. dr. Matjaž Kunaver (Kemijski inštitut, Ljubljana)

 

Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam