Javna objava prostih delovnih mest

od 06.10.2017 do 16.10.2017

lokacija: Fakulteta za strojništvo

 

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

Šifra DM: J017104 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC – VII/2 - III - 0, M/Ž

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017104,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (20 ur/ teden oz. 4 ure dnevno)

Trajanje zaposlitve: določen čas do predvidoma 14. 5. 2018 (nadomeščanje začasno odsotne delavke med porodniškim dopustom).

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s  področja bibliotekarstva, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja bibliotekarstva,  magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) s področja bibliotekarstva,    
 • znanja za uporabo računalniških programov, pridobljena licenca COBBIS, strokovni izpit iz bibliotekarstva, poznavanje predpisov s področja bibliotekarstva,
 • 2 leti delovnih izkušenj v knjižnici
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • aktivno znanje angleškega  jezika.

Opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik)
 • pridobivanje, strokovna obdelava in hranjenje knjižničnega gradiva
 • referalno delo za posamezna strokovna področja
 • informacijsko svetovalno delo
 • uvajanje uporabnikov v knjižnico
 • izposoja knjižničnega gradiva
 • medbibliotečna izposoja
 • vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik
 • posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva
 • spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike
 • stalno strokovno izpopolnjevanje
 • druga dela po nalogu predpostavljenega delavca

Podrobnejši opis:

 • nabava knjižničnega gradiva
 • strokovno hranjenje knjižničnega gradiva
 • izdelava bibliografij

Datum objave: 6. 10. 2017

Rok za prijavo: 10 dni, od 06.10.2017 do vključno 16.10.2017.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba 
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na naslov: mateja.pustotnik@fs.uni-lj.si

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Mateja Pustotnik, telefonska številka: 01 477 1 141,
E-mail: mateja.pustotnik@fs.uni-lj.si

nazaj na seznam