Javna objava prostega delovnega mesta - asistent

od 29.11.2017 do 14.12.2017

lokacija: Fakulteta za strojništvo

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (šifra DM: D010001), M/Ž

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične ali naravoslovne smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične ali naravoslovne smeri, magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) tehnične ali naravoslovne smeri, specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) tehnične ali naravoslovne smeri, magisterij znanosti (prejšnji) tehnične ali naravoslovne smeri, doktorat znanosti (prejšnji) tehnične ali naravoslovne smeri, doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) tehnične ali naravoslovne smeri.
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za habilitacijsko področje Tribologija in terotehnologija.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: od 29.11.2017 do 14.12.2017
Kandidat / kandidatka posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv po pošti ali po elektronski pošti.
 

5. Računalniški programi: znanja za uporabo računalniških programov.
 

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov).  Aktivno znanje angleškega jezika. Zaželena povprečna ocena celotnega študija 8 ali več.

7. Delovno razmerje:
Določen čas – 2 leti, s polnim delovnim časom – 100 % oz. 40 ur / teden in 3 mesečno poskusno dobo.

8. Kontaktna oseba na članici:

    Ime in priimek: Joži Sterle

    Telefonska številka: 01 477 1 460

    E-mail: jozi.sterle@tint.fs.uni-lj.si

 

 

 

nazaj na seznam