Javna objava prostih delovnih mest - asistent

od 30.01.2018 do 09.02.2018

lokacija: Fakulteta za strojništvo

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (šifra DM: D010001), M/Ž

      

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri, magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri, specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri, magisterij znanosti (prejšnji) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri, doktorat znanosti (prejšnji) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri, doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri.
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za habilitacijsko področje Tribologija in terotehnologija.

Na razpisu za prosto delovno mesto lahko kandidira tudi kandidat, ki v času prijave na razpisano prosto delovno mesto izpolnjuje pogoje za izvolitev v naziv, vendar le-tega nima. Kandidati, ki imajo 2. stopnjo visokošolske izobrazbe,  morajo imeti povprečno oceno študija 8 ali več. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Rok za prijavo: od 30.01.2018 do 09.02.2018

Kandidat posreduje vlogo ter dokazila o izpolnjevanju pogojev  po pošti ali po elektronski pošti.

 

5. Računalniški programi: znanja za uporabo računalniških programov.

 

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov).  Aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

 

7. Delovno razmerje:

Določen čas – 2 leti, s polnim delovnim časom – 100 % oz. 40 ur / teden.

 

 

8. Kontaktna oseba na članici:

    Ime in priimek: Lojzka Baranašič

    Telefonska številka: 01 477 1 140

    E-mail: alojzija.baranasic@fs.uni-lj.si

 

 

 

 

 

nazaj na seznam