Vabilo na odprt spletni tečaj (MOOC) na izobraževalni platformi FutureLearn

od 23.04.2018 do 27.05.2018

lokacija: Fakulteta za strojništvo

Vljudno vabljeni na pettedenski odprt spletni tečaj (MOOC), ki je razvit na izobraževalni platformi FutureLearn.

Tečaj bo potekal od 23. 4. do 27. 5. 2018 in bo pokrival sodobne vsebine s področja napredne uporabe superračunalnikov pri analizi velikih količin podatkov z orodjem R in Hadoop.

Udeležencem bo najprej na voljo virtualni računalnik, ki si ga bodo prenesli na domači računalnik. Z njim bodo dobili vse potrebne inštalacije in podatkovne zbirke. Tako bodo dobili tudi okolje za preizkušanje metod za obdelavo velikih količin podatkov.  Na sredi tečaja bodo lahko dostopali tudi do superračunalnika v lasti Fakultete za strojništvo, kjer bodo  preizkusili delovanje metod za analizo velikih količin podatkov.

Dodatne informacije in prijave so na spletnem naslovu https://www.futurelearn.com/courses/big-data-r-hadoop/3

Partnerstva za napredno računalništvo - PRACE
Univerza v Ljubljani (UL) je članica Partnerstva za napredno računalništvo (PRACE), ki združuje približno 30 največjih javnih superračunalniških centrov v Evropi. V tem partnerstvu zastopa UL Laboratorij LECAD s Fakultete za strojništvo, ki je tudi partner evropskih projektov PRACE 4IP in PRACE 5IP. V sklopu teh projektov, ki sta financirana s strani Evropske komisije kot del programa Obzorje 2020, sta člana LECAD-a, izr. prof. dr. Janez Povh in doc. dr. Leon Kos, skupaj z doc. dr. Biljano Mileva Boshkoska iz FIŠ Novo mesto, razvila in že dvakrat izvedla množičen odprt spletni tečaj (MOOC) na izobraževalni platformi FutureLearn.

nazaj na seznam